ADAM letní tábor

srpen 2016

  • "Péťo, půjdeme do herny"
  • "Nejdu"
  • "Mám Tě vzít za pravou nebo levou ruku"
  • "Ne"
  • "Napočítám do pěti a pak se zvedneme a jdeme"
  • Péťa si lehá na trávník a kope nohami.
  • "Aha, máme tě tam odnést. Poprosím Alenku, aby mi pomohla"
  • "Zamykat"
  • "Co říkáš, Péťo? Ty chceš zamknout dveře? Tak pojď, jdeme dovnitř a můžeš je zamknout" 

Ač se situace náhodnému pozorovateli může jevit jakkoliv zvláštní, Péťa právě prožívá velký životní úspěch. Účastní se totiž tábora pro děti s autismem, kde zvládá nejen samotný pobyt bez rodičů, ale zúčastňuje se i adaptačních, socializačních a pohybových aktivit.

Tábor pro autistické děti pořádá již pátým rokem spolek ADAM z Havířova. Týdenní příměstský tábor probíhá v prostorách Dětského domova se školou v Těrlicku, v krásném a podnětném prostředí u Těrlické přehrady. 

Jak to vše začalo

V roce 2010 si PhDr. Milena Tejklová povšimla zvyšujícího se počtu autistických pacientů navštěvujících její ordinaci. Oslovila rodiče svých malých pacientů a nabídla jim setkání za účelem výměny zkušeností. Setkání se zpočátku uskutečňovala v ordinaci, skupinka se však rozrůstala tak rychle, že jí brzy prostory ordinace nepostačovaly. Tehdy se jedna z maminek, paní Marie Gerdová ujala formálního založení spolku a ADAM spatřil světlo světa. Pravidelná setkání rodinám přinášejí vzpruhu, morální podporu i výměnu konkrétních poznatků a zkušeností. Odbornou podporu a metodické vedení rodičům od samého začátku poskytovat a nadále s neutuchajícím nadšením poskytuje psycholog a terapeut Přemysl Mikoláš

Ze školních akcí jako jsou drakiáda, karneval nebo školní výlet bývají děti s poruchou autistického spektra vyloučeny, ať už z obavy o zajištění jejich bezpečí nebo s ohledem na neexistenci osobního asistenta. Přesto děti s poruchou autistického spektra do sociálních kontaktů vstupovat chtějí, navázání sociálních kontaktů však pro ně bývá mnohdy obtížné. Spolek ADAM vyšel vstříc dětem i rodičům a začal pro své členy pořádat vánoční besídky, karneval i sportovní akce. Mnohé z dětí takto poprvé v životě zažily řádění v karnevalové masce a nejedno rodičovské oko se zarosilo při pohledu na dítě účastnící se vánoční besídky. 

Dnes je činnost spolku velmi rozsáhlá a činorodá - od sportovního kroužku pro děti, až po pravidelná setkání otců - mimochodem, s krásným a příznačným názvem CHLAPI SOBĚ. Tábor je nejnáročnější ale i nejvíce žádanou akci z celého roku. Na přípravě letošního tábora se podílel úzký kruh pořadatelů s Maruškou Gerdovou na čele, samotného tábora se pak účastnilo 10 zkušených speciálních pedagogů a 15 dobrovolníků z řad studentů SŠ a VŠ sociálních, pedagogických a psychologických oborů. 

Přesně v polovině prázdnin

Termín tábora v prvním srpnovém týdnu byl vybrán zcela záměrně. Pro mnohé z dětí je tábor jedinou prázdninovou aktivitou bez účastí rodičů a pro mnohé rodiče je čas prázdnin s ohledem na zajištění nutné péče nejnáročnější. Během prvního srpnového týdne tedy děti získají nové zážitky a jejich rodiče čas k načerpání energie na druhou polovinu prázdnin. Tábora se účastní i zdraví sourozenci děti s PAS[1]. Pořadatelé se snaží nezařazovat sourozence do stejných skupin, i oni si potřebují odpočinout a načerpat novou energii. Letošního ročníku se zúčastnilo 35 dětí (25 dětí s PAS a 10 sourozenců), o které se obětavě a trpělivě staralo 26 dospělých. Děti s nejtěžší formou PAS mají přiděleného svého osobního asistenta, který je doprovází po celou dobu tábora. Ve skupině dětí s vysokofunkčním autismem se jeden asistent stará o dvě i tři děti.

[1] Poruchy autistického spektra (PAS) patří mezi nejzávažnější poruchy mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, která vzniká na neurobiologickém základě. V důsledku poruchy dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

Děti dětem 

Spolupráci s Dětským domovem spolek ADAM získal nejen objekt pro svůj tábor, v krásném zeleném prostředí ale i další, světově unikátní rozměr. Programu a společných aktivit účastníků tábora se účastní i chovanci dětského domova. Fungují zde v roli pomocníků a starších kamarádů. Takto děti z institucionální péče poskytují podporu a pomoc dětem s postižením. V programu tábora si každý najde to své. Aktivizační aktivity pod vedením psychologa Přemysla Mikoláše milují všichni - děti i asistenti. Pohybové aktivity se odehrávají v tělocvičně, při příznivém počasí jsou pro děti připravené i sportovní aktivity pod širým nebem, na hřišti v areále tábora i u poblízké přehrady. Ve spolupráci s místními organizacemi se pro děti daří zajistit i neopakovatelné zážitky jako např. rybolov nebo návštěvu lanového centra. Každodenně jsou rovněž zařazovány individuální aktivity a cvičení v malých skupinkách, zaměřená především na rozvoj sociálních dovedností. Pod vedením psychologa Přemysla Mikoláše a asistentů děti pracují se speciálními pomůckami rozvíjejícími jemnou motoriku, sluch, zrak nebo emoční inteligenci.

Mýtus o otcích opouštějících rodiny 

Všeobecný mýtus o otcích opouštějících rodinu po narození postiženého dítěte se naštěstí v případě rodin sdružených ve spolku ADAM nepotvrzuje. Rodiny fungují, otci se aktivně zapojují do práce s dětmi i do společných aktivit. Podle vyjádření psychologa Přemysla Mikoláše, který s jednotlivými rodinami pracuje i v rámci své terapeutické činnosti, všeobecně nelze tento mýtus, přinejmenším v dnešní době potvrdit.

Zaujal Vás tento článek? Více o činnosti spolku ADAM 

Pro studenty

Studujete psychologii nebo se chcete věnovat sociální péči a hledáte odborně zaměřenou praxi? Staňte se dobrovolníkem a pomozte při organizaci tábora 2017. 

Kontaktujte předsedkyni spolku paní Marii Gerdovou: 

tel: 420 608 853 940

e-mail: gerdova@adam-pas.cz

Pro rodiče

Jste rodič dítěte s autismem? Přijďte na setkání spolku do klubovny na Mozartově ulici 1092/2 v Havířově.

Pracujete s dětmi s PAS? Oceníme Vaše připomínky a zkušenosti s našimi pomůckami: