Volnočasové aktivity pro děti 

s autismem

Spolek ADAM - autistické děti a my

Spolek ADAM - autistické děti a my, z.s. jsme založili v roce 2010, z podmětu PhDr. Mileny Tejklové. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s autismem paní doktorka navrhla pravidelná setkání rodičů těchto dětí, za účelem sdílení problémů a obav i k výměně zkušeností. Z diskuzí rodičů vzešlo, že je velmi trápí absence jakýchkoliv volnočasových aktivit pro děti s autismem na území Moravskoslezského kraje. Na tuto potřebu jsme reagovali a zorganizovali jsme pro děti pravidelný Arte kroužek, karneval a příměstský tábor. Zájem ze strany rodičů byl velký, a proto jsme hledali další možnosti jak dětem a jejich rodinám pomoci.

Vnímali jsme i problémy, se kterými se děti potýkají v běžném životě. Brzy nestačilo o problémech pouze diskutovat, nadešel čas na konkrétní počiny. Děti jsme začali terapeuticky vést a podporovat tak jejich integraci ve školních kolektivech. Ve spolupráci se zkušeným psychologem zaměřeným na problematiku autismu - Mgr. Přemyslem Mikolášem jsme zorganizovali pravidelné terapie nácviku sociálních dovednosti. Pilotním programem byl Sportovní kroužek, kde děti nejen sportují, ale hlavně se učí zásadám spolupráce a komunikace ve skupince. Zanedlouho jsme terapie rozšířili o Dramatický kroužek. Děti s autismem se prostřednictvím hraných scének učí nácviku situací z každodenního života. Prožitky pak jsou nástrojem změny chování nebo myšlení. Od samotných děti, které tuto terapií navštěvovaly vzešla potřeba si více povídat o situacích, které je trápí a nerozumí jim, proto jsme pro starší děti (2.stupeň ZŠ) zorganizovali Klub náctiletých. Tato terapie je vedená v přístupu kognitivně behaviorální terapie, kde mladí lidé s autismem zažívají pocit bezpečí a přijetí ve skupině kamarádů potýkajících se se stejnými problémy. 

V současné době výše vyjmenované terapie probíhají pravidelně, během školního roku 2x měsíčně, v Havířově a v Ostravě.V současné době výše vyjmenované terapie probíhají pravidelně, během školního roku 2x měsíčně, v Havířově a v Ostravě.V současné době výše vyjmenované terapie probíhají pravidelně, během školního roku 2x měsíčně, v Havířově a v Ostravě.  

Marie Gerdová 

Autorka je předsedkyní spolku Adam - autistické děti a my, z.s. a matkou autistického dítěte.

Více informaci a fotogalerií z pořádaných terapií najdete na našich stránkách a na facebooku.