IROP - pro podporu senzorické integrace

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo prostředky pro pomůcky v oblasti senzorické integrace v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Senzorická integrace je klíčovým procesem umožňujícím nám vnímat, zpracovávat a využívat informace ze smyslů v každodenním životě. Je nezbytná pro učení a funguje jako mechanismus, který umožňuje mozku zpracovávat smyslové podněty pro jejich účelné využití. Pokud je senzorická integrace efektivní, reagujeme na podněty adekvátně a naše chování je přirozeně regulované.

Pokud senzorická integrace selže, mohou se projevit různé obtíže. Dítě nebo jedinec může být příliš aktivní nebo naopak pasivní, může mít problémy s jemnou motorikou, obratností, nebo se vyhýbat pohybu. Může mít potíže s řečí, koncentrací, čtením nebo psaním. Tyto projevy mohou být často zaměňovány za jiné diagnózy, ale může za nimi stát narušená senzorická integrace, kdy jedinec nedokáže adekvátně reagovat na vnímané podněty.

V naší nabídce najdete pomůcky pro motorickou stimulaci, senzorickou integraci a Snozelen místnosti pro žáky se speciálními potřebami. Prohlédněte si krátkou prezentaci, jaké pomůcky můžete využít pro potřeby vaší školy.  

Ucelenou nabídku pro terapii senzorické integrace najdete prostřednictvím našeho webu www.spolecne-vzdelavani.cz v jednotlivých kategoriích, kterým se potřebujete věnovat: