POZNÁMKA: Podpůrná opatření pátého stupně jsou určena zejména pro žáky s kombinovaným postižením. Pro žáky se musí vybírat takové pomůcky, které odpovídají jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Mohou se použít kombinace jednotlivých podpůrných opatření z tabulek A - I (viz kategorie J).

Kompenzační pomůcky - 5. stupeň

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

Pátý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro alternativní komunikaci

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

Komunikátor


5000 Kč


1000 Kč

10000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Speciální učební materiály pro rozvoj čtení

Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání

Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 

Pomůcky pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci 


3000 Kč


5000 Kč


2000 Kč


2000 Kč

7000 Kč

Softwarové vybavení 

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

Software pro alternativní komunikaci


15000 Kč

5000 Kč

IT vybavení 

Tablet


16000 Kč

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení

Pátý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Viz předchozí stupně

Pomůcky podle individuálních potřeb žáka (MP pravděpodobně v kombinaci

s tělesným a řečovým postižením) 

Softwarové vybavení 

Speciální softwarové vybavení


5000 Kč

IT vybavení 

Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka)


16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBO PODPORY Z DŮVODU SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

pátý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční 

opatření

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro alternativní komunikaci

Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci


3000 Kč


2000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

viz předchozí stupně

Softwarové vybavení 

Komunikační program pro alternativní komunikaci


20000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ 

pátý stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Polohovací sedačka/lehátko

Zvedák 


10000 Kč

30000 Kč

Speciální učebnice a učební pomůcky 

Viz předchozí stupně

Softwarové vybavení 

Software pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunikační tabulky, komunikátor, software)


20000 Kč

IT vybavení 

Držák na tablet včetně ochranného obalu

Joystick pro alternativní ovládání tabletu

PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením


10000 Kč

 6000 Kč

50000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Pátý stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Viz předchozí stupně

Speciální učebnice a pomůcky 

Viz předchozí stupně

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU SOUBĚŽNÉHO POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

Pátý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka

Speciální učebnice a pomůcky 

Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinací postižení a převládajících obtíží žáka.

Tabulka pro kalkulaci kompenzačních pomůcek