O projektu

společné vzdělávání

Problematiku společného vzdělávání od 1.9.2016 řeší §16 zákona 82/2015Sb - školský zákon. S přesným zněním §16 se můžete seznámit zde: https://www.nuv.cz/t/16.

Novela školského zákona umožňuje všem žákům a dětem vzdělávání v sítí běžných škol, s využitím podpůrných opatření.

Podpůrná opatření jsou nároková, tudíž hrazená ze státního rozpočtu. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Vzájemně lze kombinovat opatření různých druhů nebo stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.   

Na těchto stránkách získáte také připravené dokumenty pro usadnění Vaší práce. 

Tisk k tématu "společné vzdělávání"

Deník získal exkluzivní informace o obsahu prováděcího předpisu, který upřesňuje a doplňuje strohé paragrafy zákona. 

Zdroj: www.denik.cz 

Podpůrná opatření