Blog

žádný handicap nemůže bránit dětem v zábavě. 

Již jsme psali, že spolek Adam organizuje volnočasové aktivity pro děti s poruchami autistického spektra. Jaké aktivity děti provozují v kroužku se dozvíte také z jejich fb stránek. 

ADAM letní tábor 2016. 

Spolek ADAM organizoval letní tábor pro děti s poruchou autistického spektra. Děti si užily spoustu zábavy, vyzkoušely nové aktivity a dovednosti a navázaly nová přátelství. Blíže se dočtete zde.

Počet dětí s autismem neustále narůstá. Pro podporu rodičů jsou důležitá pravidelná setkání za účelem sdílení problémů a obav i k výměně zkušeností. Co chybí rodičům, jsou volnočasové aktivity pro děti.  Spolek ADAM tyto aktivity plně podporuje. Čtěte více