Kompenzační pomůcky - 2. stupeň

Normovanou finanční náročnost kompenzačních pomůcek poskytovaných žákům v rámci podpůrných opatření druhého až pátého stupně stanovují prováděcí předpisy k novele školského zákona - vyhláška MŠMT. 

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování


1000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách

Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti

Speciální učebnice/učební materiály pro rozvoj čtení

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání  5000 Kč

2000 Kč

3000 Kč


2000 Kč

Softwarové vybavení 

Software na rozvoj komunikačních schopností 


5000 kč

ŽÁCI S POTŘEBO PODPORY Z DŮVODU SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost 

Kompenzační pomůcky 

Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy) 

Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo  


5000 kč


5000 kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Názorné didaktické pomůcky

Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči  


3000 kč

4000 kč

Softwarové vybavení 

Software pro rozvoj sluchového vnímání


5000 kč

IT vybavení 

Tablet


8000 kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou

Protiskluzová podložka 

Židle s pevnou podnožkou 

Přenosné stojany pro práci na lavici 

Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed 

Speciální nůžky 

Bezpečné kelímky na vodu 

Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop       


6000 kč

3800 kč

4300 kč

1000 kč


6000 kč

280 kč

20 kč

100 kč

Speciální učebnice 

Didaktické manipulační pomůcky

Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky 

Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky   


1200 kč

2000 kč

200 kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


3000 kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Laminátor a laminovací fólie

Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 

Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů

Učebnice pro žáky s mentálním postižením 


4000 kč


2500 kč

500 kč

3000 kč

Softwarové vybavení 

Výukový software 


4000 kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky)

Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání  500 kč


500 kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Didaktické manipulační pomůcky

Přehledy učiva 

Pracovní sešity pro nácvik pozornosti 

Upravené pracovní listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíčových slov)   


1200 kč

500 kč

500 kč


1000 kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu 

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 

Čtecí záložka, čtecí okénko

Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů 

Speciální učebnice pro výuku čtení 

Speciální učebnice pro výuku matematiky 

Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti 500 kč


150  kč


300 kč

50 kč

500 kč

500  kč

500 kč

500 kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


1500 kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU ODLIŠNÝCH KULTURNÍCH PODMÍNEK 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení

Psací a rýsovací náčiní

Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka

Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu 

Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností 

Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí


1500 kč

500 Kč

500 Kč


700 Kč

700 Kč

500 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Sklopná deska s protiskluzovou fólií

Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole) 

Vhodné osvětlení pracovního místa 

Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 

Lokální zastínění místnosti 

Relaxační koberec 


2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

3000 Kč

2000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury, syté kontrastní barvy, méně detailů; vhodný font)

Pracovní sešity s výraznou konturou 

Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace 

Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče)
3000 Kč

2000 Kč


3000 Kč

1000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NADÁNÍ 

Druhý stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Lupa

Mikroskop

Preparační soupravy 

Digitální fotoaparát 

Mapy 

Globus 

Dalekohled 

Modely vesmírných těles 

Elektronické a technické stavebnice 

Laminátor a laminovací fólie 

Kopírovací karta (do knihovny) 

Flipchart 

Průkazy do knihoven s on-line přístupy k odborným databázím 

Alternativní učebnice 

Encyklopedie, atlasy a odborné slovníky

Určovací klíče pro biologii a geologii 


3000 Kč

3000 Kč

500 Kč

4000 Kč

500 Kč

1500 Kč

2000 Kč

2000 Kč

5000 Kč

4000 Kč

1000 Kč

3000 Kč


600 Kč

1000 Kč

2000 Kč

400 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


2000 Kč

IT vybavení

Tablet

Flash disk

Promítací plátno


8000 Kč

1000 Kč

3000 Kč